8 Yılı aşkın tecrübemiz ile her yıl hasat döneminde
kaba yem olarak saman, yonca, mısır silajı, danelik mısır olarak
çiftçilerimize ve çiftliklerimize hizmette bulunuyoruz.

Hasat döneminde buğday alım satımı yapıyoruz. Çiftçilerimizden buğdayı alıyoruz, çiftliklerimize, un fabrikalarına bunları gönderiyoruz,
Hasat dönemi bittikten sonra mısır silajı dönemine geçiyoruz.

Yaklaşık 3 ay boyunca;
Denizli, Burdur ve Aydın olmak üzere üç ayrı bölgede mısır silajı alımı ve satımı yapıyoruz.
Biyogaz tesislerine, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine mısır silajı tedariğinde bulunuyoruz.

Mısır Silajı dönemi bittikten sonra tanelik mısır dönemi başladıktan sonra, aynı şekilde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerine danelik mısır tedariğinde bulunuyoruz.